A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat łańcucki 

łańcucki
brak 5.74% 7.15% 8.55% 9.96% 11.36% 12.77% 14.17% 15.58% 16.98% 18.39%
danych 7.14% 8.54% 9.95% 11.35% 12.76% 14.16% 15.57% 16.97% 18.38% 19.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 485
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 745
Liczba ważnych kart:15 738
Frekwencja wyborcza:24.80%
Liczba głosów ważnych:15 323
% głosów ważnych:97.36%
Liczba głosów na listy komitetu:1 759
% 11.48%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łańcut 14 726  3 984  3 983  3 916  775  19.79
Białobrzegi 6 594  1 372  1 372  1 317  112  8.50
Czarna 8 987  2 233  2 232  2 175  192  8.83
Łańcut 16 691  4 524  4 521  4 408  349  7.92
Markowa 5 258  1 005  1 005  976  56  5.74
Rakszawa 5 758  1 360  1 360  1 311  97  7.40
Żołynia 5 471  1 267  1 265  1 220  178  14.59
Ogółem 63 485  15 745  15 738  15 323  1 759  11.48
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna 1 210 68.79 7.90
SKOWROŃSKA Krystyna 250 14.21 1.63
TOMAŃSKI Piotr 56 3.18 0.37
CHOLEWIŃSKI Zygmunt Józef 36 2.05 0.23
KAŹMIERCZAK Jolanta Barbara 69 3.92 0.45
FRYDRYCH Joanna Zofia 17 0.97 0.11
ORDYCZYŃSKI Marek Stefan 68 3.87 0.44
KMIECIK Adam Jan 16 0.91 0.10
CISZEK Roman Piotr 5 0.28 0.03
PLUTA Mirosław Stanisław 32 1.82 0.21