A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat przemyski 

przemyski
brak 10.74% 12.56% 14.38% 16.20% 18.02% 19.84% 21.65% 23.47% 25.29% 27.11%
danych 12.55% 14.37% 16.19% 18.01% 19.83% 21.64% 23.46% 25.28% 27.10% 28.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 472
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 325
Liczba ważnych kart:12 323
Frekwencja wyborcza:20.72%
Liczba głosów ważnych:11 766
% głosów ważnych:95.48%
Liczba głosów na listy komitetu:2 577
% 21.90%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bircza 5 450  1 145  1 144  1 064  246  23.12
Dubiecko 7 648  1 206  1 206  1 145  143  12.49
Fredropol 4 450  783  783  746  212  28.42
Krasiczyn 3 948  816  816  788  228  28.93
Krzywcza 3 985  824  824  801  86  10.74
Medyka 5 309  1 126  1 126  1 081  242  22.39
Orły 6 905  1 513  1 513  1 460  164  11.23
Przemyśl 8 119  1 808  1 807  1 748  472  27.00
Stubno 3 224  530  530  498  104  20.88
Żurawica 10 434  2 574  2 574  2 435  680  27.93
Ogółem 59 472  12 325  12 323  11 766  2 577  21.90
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna 864 33.53 7.34
SKOWROŃSKA Krystyna 61 2.37 0.52
TOMAŃSKI Piotr 1 547 60.03 13.15
CHOLEWIŃSKI Zygmunt Józef 9 0.35 0.08
KAŹMIERCZAK Jolanta Barbara 20 0.78 0.17
FRYDRYCH Joanna Zofia 15 0.58 0.13
ORDYCZYŃSKI Marek Stefan 29 1.13 0.25
KMIECIK Adam Jan 11 0.43 0.09
CISZEK Roman Piotr 8 0.31 0.07
PLUTA Mirosław Stanisław 13 0.50 0.11