A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat mielecki 

mielecki
brak 5.47% 7.48% 9.49% 11.50% 13.51% 15.53% 17.54% 19.55% 21.56% 23.57%
danych 7.47% 9.48% 11.49% 13.50% 15.52% 17.53% 19.54% 21.55% 23.56% 25.58%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:108 929
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:25 900
Liczba ważnych kart:25 893
Frekwencja wyborcza:23.78%
Liczba głosów ważnych:25 253
% głosów ważnych:97.53%
Liczba głosów na listy komitetu:4 842
% 19.17%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Mielec 50 094  13 124  13 120  12 832  3 282  25.58
Borowa 4 493  867  867  842  127  15.08
Czermin 5 473  847  847  824  112  13.59
Gawłuszowice 2 225  553  553  534  50  9.36
Mielec 10 310  2 323  2 322  2 262  365  16.14
Padew Narodowa 4 314  1 175  1 174  1 132  153  13.52
Przecław 9 001  1 962  1 961  1 916  361  18.84
Radomyśl Wielki 10 959  2 021  2 021  1 951  195  9.99
Tuszów Narodowy 6 232  1 812  1 812  1 772  132  7.45
Wadowice Górne 5 828  1 216  1 216  1 188  65  5.47
Ogółem 108 929  25 900  25 893  25 253  4 842  19.17
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna 727 15.01 2.88
SKOWROŃSKA Krystyna 3 818 78.85 15.12
TOMAŃSKI Piotr 51 1.05 0.20
CHOLEWIŃSKI Zygmunt Józef 22 0.45 0.09
KAŹMIERCZAK Jolanta Barbara 22 0.45 0.09
FRYDRYCH Joanna Zofia 14 0.29 0.06
ORDYCZYŃSKI Marek Stefan 27 0.56 0.11
KMIECIK Adam Jan 8 0.17 0.03
CISZEK Roman Piotr 22 0.45 0.09
PLUTA Mirosław Stanisław 131 2.71 0.52