A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat strzyżowski 

strzyżowski
brak 7.02% 8.22% 9.41% 10.61% 11.80% 13.00% 14.20% 15.39% 16.59% 17.78%
danych 8.21% 9.40% 10.60% 11.79% 12.99% 14.19% 15.38% 16.58% 17.77% 18.98%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:49 899
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 537
Liczba ważnych kart:10 536
Frekwencja wyborcza:21.12%
Liczba głosów ważnych:10 223
% głosów ważnych:97.03%
Liczba głosów na listy komitetu:1 253
% 12.26%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czudec 9 359  2 296  2 295  2 238  225  10.05
Frysztak 8 421  1 669  1 669  1 622  153  9.43
Niebylec 8 498  1 791  1 791  1 738  122  7.02
Strzyżów 16 924  3 458  3 458  3 356  637  18.98
Wiśniowa 6 697  1 323  1 323  1 269  116  9.14
Ogółem 49 899  10 537  10 536  10 223  1 253  12.26
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna 911 72.71 8.91
SKOWROŃSKA Krystyna 212 16.92 2.07
TOMAŃSKI Piotr 20 1.60 0.20
CHOLEWIŃSKI Zygmunt Józef 15 1.20 0.15
KAŹMIERCZAK Jolanta Barbara 16 1.28 0.16
FRYDRYCH Joanna Zofia 9 0.72 0.09
ORDYCZYŃSKI Marek Stefan 25 2.00 0.24
KMIECIK Adam Jan 12 0.96 0.12
CISZEK Roman Piotr 7 0.56 0.07
PLUTA Mirosław Stanisław 26 2.08 0.25