A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat jasielski 

jasielski
brak 8.02% 9.73% 11.43% 13.14% 14.85% 16.56% 18.26% 19.97% 21.68% 23.38%
danych 9.72% 11.42% 13.13% 14.84% 16.55% 18.25% 19.96% 21.67% 23.37% 25.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:93 974
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:22 773
Liczba ważnych kart:22 768
Frekwencja wyborcza:24.23%
Liczba głosów ważnych:21 989
% głosów ważnych:96.58%
Liczba głosów na listy komitetu:3 294
% 14.98%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Jasło 30 345  8 073  8 072  7 823  1 709  21.85
Brzyska 5 134  1 194  1 193  1 135  91  8.02
Dębowiec 6 861  1 822  1 822  1 763  222  12.59
Jasło 13 454  3 192  3 191  3 095  378  12.21
Kołaczyce 7 142  1 677  1 677  1 606  168  10.46
Krempna 1 605  297  297  275  69  25.09
Nowy Żmigród 7 567  1 884  1 884  1 823  169  9.27
Osiek Jasielski 4 271  920  919  892  81  9.08
Skołyszyn 10 130  1 910  1 910  1 862  217  11.65
Tarnowiec 7 465  1 804  1 803  1 715  190  11.08
Ogółem 93 974  22 773  22 768  21 989  3 294  14.98
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna 2 254 68.43 10.25
SKOWROŃSKA Krystyna 172 5.22 0.78
TOMAŃSKI Piotr 50 1.52 0.23
CHOLEWIŃSKI Zygmunt Józef 19 0.58 0.09
KAŹMIERCZAK Jolanta Barbara 27 0.82 0.12
FRYDRYCH Joanna Zofia 73 2.22 0.33
ORDYCZYŃSKI Marek Stefan 31 0.94 0.14
KMIECIK Adam Jan 620 18.82 2.82
CISZEK Roman Piotr 11 0.33 0.05
PLUTA Mirosław Stanisław 37 1.12 0.17