A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat rzeszowski 

rzeszowski
brak 4.16% 5.47% 6.77% 8.08% 9.38% 10.69% 12.00% 13.30% 14.61% 15.91%
danych 5.46% 6.76% 8.07% 9.37% 10.68% 11.99% 13.29% 14.60% 15.90% 17.22%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:130 414
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:34 726
Liczba ważnych kart:34 711
Frekwencja wyborcza:26.63%
Liczba głosów ważnych:33 801
% głosów ważnych:97.38%
Liczba głosów na listy komitetu:3 784
% 11.19%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dynów 5 005  1 190  1 190  1 155  137  11.86
Błażowa 8 719  2 132  2 125  2 057  126  6.13
Boguchwała 15 548  4 334  4 333  4 231  649  15.34
Chmielnik 5 277  1 470  1 466  1 421  101  7.11
Dynów 5 685  1 008  1 008  972  76  7.82
Głogów Małopolski 15 007  4 222  4 222  4 116  599  14.55
Hyżne 5 485  1 564  1 564  1 517  71  4.68
Kamień 5 520  1 366  1 365  1 346  56  4.16
Krasne 8 355  2 191  2 191  2 143  369  17.22
Lubenia 5 218  1 510  1 510  1 471  116  7.89
Sokołów Małopolski 13 207  4 079  4 078  3 967  190  4.79
Świlcza 12 649  3 145  3 144  3 055  414  13.55
Trzebownisko 15 902  4 318  4 318  4 226  592  14.01
Tyczyn 8 837  2 197  2 197  2 124  288  13.56
Ogółem 130 414  34 726  34 711  33 801  3 784  11.19
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna 2 627 69.42 7.77
SKOWROŃSKA Krystyna 709 18.74 2.10
TOMAŃSKI Piotr 102 2.70 0.30
CHOLEWIŃSKI Zygmunt Józef 43 1.14 0.13
KAŹMIERCZAK Jolanta Barbara 126 3.33 0.37
FRYDRYCH Joanna Zofia 34 0.90 0.10
ORDYCZYŃSKI Marek Stefan 39 1.03 0.12
KMIECIK Adam Jan 17 0.45 0.05
CISZEK Roman Piotr 14 0.37 0.04
PLUTA Mirosław Stanisław 73 1.93 0.22