A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat lubaczowski 

lubaczowski
brak 4.84% 6.66% 8.48% 10.29% 12.11% 13.93% 15.75% 17.57% 19.38% 21.20%
danych 6.65% 8.47% 10.28% 12.10% 13.92% 15.74% 17.56% 19.37% 21.19% 23.02%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 003
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 656
Liczba ważnych kart:9 656
Frekwencja wyborcza:20.54%
Liczba głosów ważnych:9 266
% głosów ważnych:95.96%
Liczba głosów na listy komitetu:1 271
% 13.72%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubaczów 10 402  2 366  2 366  2 294  528  23.02
Cieszanów 6 138  1 334  1 334  1 289  112  8.69
Horyniec-Zdrój 4 191  816  816  782  128  16.37
Lubaczów 7 405  1 342  1 342  1 266  137  10.82
Narol 6 755  1 202  1 202  1 147  127  11.07
Oleszyce 5 335  1 235  1 235  1 165  139  11.93
Stary Dzików 3 668  661  661  641  31  4.84
Wielkie Oczy 3 109  700  700  682  69  10.12
Ogółem 47 003  9 656  9 656  9 266  1 271  13.72
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna 853 67.11 9.21
SKOWROŃSKA Krystyna 105 8.26 1.13
TOMAŃSKI Piotr 74 5.82 0.80
CHOLEWIŃSKI Zygmunt Józef 29 2.28 0.31
KAŹMIERCZAK Jolanta Barbara 112 8.81 1.21
FRYDRYCH Joanna Zofia 13 1.02 0.14
ORDYCZYŃSKI Marek Stefan 25 1.97 0.27
KMIECIK Adam Jan 14 1.10 0.15
CISZEK Roman Piotr 16 1.26 0.17
PLUTA Mirosław Stanisław 30 2.36 0.32