A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat bieszczadzki 

bieszczadzki
brak 19.82% 20.64% 21.47% 22.29% 23.12% 23.94% 24.76% 25.59% 26.41% 27.24%
danych 20.63% 21.46% 22.28% 23.11% 23.93% 24.75% 25.58% 26.40% 27.23% 28.06%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:18 115
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 444
Liczba ważnych kart:3 444
Frekwencja wyborcza:19.01%
Liczba głosów ważnych:3 339
% głosów ważnych:96.95%
Liczba głosów na listy komitetu:893
% 26.74%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czarna 1 943  344  344  333  66  19.82
Lutowiska 1 816  383  383  376  89  23.67
Ustrzyki Dolne 14 356  2 717  2 717  2 630  738  28.06
Ogółem 18 115  3 444  3 444  3 339  893  26.74
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna 777 87.01 23.27
SKOWROŃSKA Krystyna 51 5.71 1.53
TOMAŃSKI Piotr 20 2.24 0.60
CHOLEWIŃSKI Zygmunt Józef 2 0.22 0.06
KAŹMIERCZAK Jolanta Barbara 17 1.90 0.51
FRYDRYCH Joanna Zofia 8 0.90 0.24
ORDYCZYŃSKI Marek Stefan 5 0.56 0.15
KMIECIK Adam Jan 4 0.45 0.12
CISZEK Roman Piotr 2 0.22 0.06
PLUTA Mirosław Stanisław 7 0.78 0.21