A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat leski 

leski
brak 20.16% 22.03% 23.91% 25.78% 27.65% 29.53% 31.40% 33.27% 35.14% 37.02%
danych 22.02% 23.90% 25.77% 27.64% 29.52% 31.39% 33.26% 35.13% 37.01% 38.89%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:22 870
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 417
Liczba ważnych kart:5 417
Frekwencja wyborcza:23.69%
Liczba głosów ważnych:5 181
% głosów ważnych:95.64%
Liczba głosów na listy komitetu:1 381
% 26.66%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baligród 2 656  569  569  549  180  32.79
Cisna 1 495  562  562  522  203  38.89
Lesko 9 436  2 169  2 169  2 086  556  26.65
Olszanica 4 730  975  975  928  221  23.81
Solina 4 553  1 142  1 142  1 096  221  20.16
Ogółem 22 870  5 417  5 417  5 181  1 381  26.66
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna 1 255 90.88 24.22
SKOWROŃSKA Krystyna 52 3.77 1.00
TOMAŃSKI Piotr 23 1.67 0.44
CHOLEWIŃSKI Zygmunt Józef 5 0.36 0.10
KAŹMIERCZAK Jolanta Barbara 13 0.94 0.25
FRYDRYCH Joanna Zofia 4 0.29 0.08
ORDYCZYŃSKI Marek Stefan 5 0.36 0.10
KMIECIK Adam Jan 3 0.22 0.06
CISZEK Roman Piotr 2 0.14 0.04
PLUTA Mirosław Stanisław 19 1.38 0.37