A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat kolbuszowski 

kolbuszowski
brak 4.19% 4.94% 5.68% 6.43% 7.18% 7.93% 8.67% 9.42% 10.17% 10.91%
danych 4.93% 5.67% 6.42% 7.17% 7.92% 8.66% 9.41% 10.16% 10.90% 11.66%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 123
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 302
Liczba ważnych kart:11 302
Frekwencja wyborcza:22.55%
Liczba głosów ważnych:10 977
% głosów ważnych:97.12%
Liczba głosów na listy komitetu:961
% 8.75%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Cmolas 6 378  1 353  1 353  1 307  90  6.89
Kolbuszowa 20 216  5 009  5 009  4 882  569  11.66
Majdan Królewski 7 904  1 691  1 691  1 645  99  6.02
Niwiska 4 715  1 007  1 007  967  78  8.07
Raniżów 5 704  1 278  1 278  1 245  86  6.91
Dzikowiec 5 206  964  964  931  39  4.19
Ogółem 50 123  11 302  11 302  10 977  961  8.75
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna 435 45.27 3.96
SKOWROŃSKA Krystyna 375 39.02 3.42
TOMAŃSKI Piotr 27 2.81 0.25
CHOLEWIŃSKI Zygmunt Józef 21 2.19 0.19
KAŹMIERCZAK Jolanta Barbara 15 1.56 0.14
FRYDRYCH Joanna Zofia 3 0.31 0.03
ORDYCZYŃSKI Marek Stefan 10 1.04 0.09
KMIECIK Adam Jan 5 0.52 0.05
CISZEK Roman Piotr 11 1.14 0.10
PLUTA Mirosław Stanisław 59 6.14 0.54