A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat brzozowski 

brzozowski
brak 6.79% 7.72% 8.64% 9.57% 10.49% 11.42% 12.34% 13.27% 14.19% 15.12%
danych 7.71% 8.63% 9.56% 10.48% 11.41% 12.33% 13.26% 14.18% 15.11% 16.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:53 054
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 044
Liczba ważnych kart:11 042
Frekwencja wyborcza:20.82%
Liczba głosów ważnych:10 643
% głosów ważnych:96.39%
Liczba głosów na listy komitetu:1 377
% 12.94%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brzozów 21 404  4 491  4 490  4 333  695  16.04
Domaradz 4 865  809  809  795  54  6.79
Dydnia 6 567  1 159  1 159  1 102  100  9.07
Haczów 7 434  1 395  1 395  1 357  171  12.60
Jasienica Rosielna 5 944  1 497  1 496  1 459  141  9.66
Nozdrzec 6 840  1 693  1 693  1 597  216  13.53
Ogółem 53 054  11 044  11 042  10 643  1 377  12.94
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna 1 160 84.24 10.90
SKOWROŃSKA Krystyna 58 4.21 0.54
TOMAŃSKI Piotr 87 6.32 0.82
CHOLEWIŃSKI Zygmunt Józef 2 0.15 0.02
KAŹMIERCZAK Jolanta Barbara 9 0.65 0.08
FRYDRYCH Joanna Zofia 27 1.96 0.25
ORDYCZYŃSKI Marek Stefan 4 0.29 0.04
KMIECIK Adam Jan 7 0.51 0.07
CISZEK Roman Piotr 4 0.29 0.04
PLUTA Mirosław Stanisław 19 1.38 0.18