A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat przeworski 

przeworski
brak 5.19% 6.67% 8.14% 9.62% 11.09% 12.57% 14.05% 15.52% 17.00% 18.47%
danych 6.66% 8.13% 9.61% 11.08% 12.56% 14.04% 15.51% 16.99% 18.46% 19.95%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 899
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 521
Liczba ważnych kart:13 519
Frekwencja wyborcza:21.16%
Liczba głosów ważnych:13 015
% głosów ważnych:96.27%
Liczba głosów na listy komitetu:1 497
% 11.50%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Przeworsk 13 041  3 128  3 127  3 032  560  18.47
Adamówka 3 364  589  589  569  60  10.54
Gać 3 693  714  714  684  41  5.99
Jawornik Polski 3 850  793  793  737  147  19.95
Kańczuga 10 184  1 875  1 874  1 770  226  12.77
Przeworsk 11 801  2 509  2 509  2 447  137  5.60
Sieniawa 5 639  1 333  1 333  1 286  164  12.75
Tryńcza 6 544  1 318  1 318  1 275  99  7.76
Zarzecze 5 783  1 262  1 262  1 215  63  5.19
Ogółem 63 899  13 521  13 519  13 015  1 497  11.50
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna 1 069 71.41 8.21
SKOWROŃSKA Krystyna 148 9.89 1.14
TOMAŃSKI Piotr 150 10.02 1.15
CHOLEWIŃSKI Zygmunt Józef 20 1.34 0.15
KAŹMIERCZAK Jolanta Barbara 29 1.94 0.22
FRYDRYCH Joanna Zofia 12 0.80 0.09
ORDYCZYŃSKI Marek Stefan 31 2.07 0.24
KMIECIK Adam Jan 9 0.60 0.07
CISZEK Roman Piotr 8 0.53 0.06
PLUTA Mirosław Stanisław 21 1.40 0.16