A  A+ A+

Powiat kętrzyński 

kętrzyński
brak 8.64% 9.51% 10.39% 11.26% 12.13% 13.01% 13.88% 14.75% 15.62% 16.50%
danych 9.50% 10.38% 11.25% 12.12% 13.00% 13.87% 14.74% 15.61% 16.49% 17.37%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:53 758
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 662
Liczba ważnych kart:7 660
Frekwencja wyborcza:14.25%
Liczba głosów ważnych:7 364
% głosów ważnych:96.14%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  337  4.58
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 102  14.96
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  30  0.41
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  448  6.08
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  2 346  31.86
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  113  1.53
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  580  7.88
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 016  27.38
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  60  0.81
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  212  2.88
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  120  1.63
  Komitety razem 7 364  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Kętrzyn 23 019  4 001  3 999  17.37  3 859  96.50
Barciany 5 361  463  463  8.64  440  95.03
Kętrzyn 6 631  751  751  11.33  721  96.01
Korsze 8 711  1 060  1 060  12.17  1 012  95.47
Reszel 6 697  943  943  14.08  906  96.08
Srokowo 3 339  444  444  13.30  426  95.95
Powiat ogółem 53 758  7 662  7 660  14.25  7 364  96.14