A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat kętrzyński 

kętrzyński
brak 0.00% 0.08% 0.16% 0.24% 0.32% 0.40% 0.47% 0.55% 0.63% 0.71%
danych 0.07% 0.15% 0.23% 0.31% 0.39% 0.46% 0.54% 0.62% 0.70% 0.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:53 758
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 662
Liczba ważnych kart:7 660
Frekwencja wyborcza:14.25%
Liczba głosów ważnych:7 364
% głosów ważnych:96.14%
Liczba głosów na listy komitetu:30
% 0.41%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kętrzyn 23 019  4 001  3 999  3 859  0.23
Barciany 5 361  463  463  440  0.45
Kętrzyn 6 631  751  751  721  0.55
Korsze 8 711  1 060  1 060  1 012  0.79
Reszel 6 697  943  943  906  0.77
Srokowo 3 339  444  444  426  0.00
Ogółem 53 758  7 662  7 660  7 364  30  0.41
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RADZISZEWSKI Jarosław 5 16.67 0.07
ANDRUKIEWICZ Marta 4 13.33 0.05
CYBULKO Marek 5 16.67 0.07
RADZISZEWSKI Adrian 1 3.33 0.01
KALINOWSKI Adam 5 16.67 0.07
ŁOCHNICKA Katarzyna 3 10.00 0.04
RADZISZEWSKA Dorota 7 23.33 0.10