A  A+ A+

Powiat braniewski 

braniewski
brak 10.87% 11.83% 12.80% 13.76% 14.73% 15.69% 16.65% 17.62% 18.58% 19.55%
danych 11.82% 12.79% 13.75% 14.72% 15.68% 16.64% 17.61% 18.57% 19.54% 20.51%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 821
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 617
Liczba ważnych kart:5 617
Frekwencja wyborcza:16.13%
Liczba głosów ważnych:5 358
% głosów ważnych:95.39%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  630  11.76
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  690  12.88
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  24  0.45
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  336  6.27
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 534  28.63
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  145  2.71
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  433  8.08
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  1 305  24.36
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  48  0.90
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  150  2.80
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  63  1.18
  Komitety razem 5 358  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Braniewo 13 934  2 858  2 858  20.51  2 739  95.84
Braniewo 4 968  650  650  13.08  612  94.15
Frombork 3 269  568  568  17.38  535  94.19
Lelkowo 2 534  315  315  12.43  308  97.78
Pieniężno 5 575  696  696  12.48  656  94.25
Płoskinia 2 075  262  262  12.63  253  96.56
Wilczęta 2 466  268  268  10.87  255  95.15
Powiat ogółem 34 821  5 617  5 617  16.13  5 358  95.39