A  A+ A+

Powiat giżycki 

giżycki
brak 9.91% 11.00% 12.09% 13.18% 14.27% 15.36% 16.44% 17.53% 18.62% 19.71%
danych 10.99% 12.08% 13.17% 14.26% 15.35% 16.43% 17.52% 18.61% 19.70% 20.8%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 687
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 881
Liczba ważnych kart:7 878
Frekwencja wyborcza:16.88%
Liczba głosów ważnych:7 589
% głosów ważnych:96.33%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  378  4.98
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  856  11.28
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  29  0.38
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  674  8.88
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  2 705  35.64
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  140  1.84
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  637  8.39
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  1 806  23.80
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  34  0.45
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  234  3.08
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  96  1.26
  Komitety razem 7 589  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Giżycko 24 298  5 057  5 055  20.80  4 914  97.21
Giżycko 6 596  908  908  13.77  872  96.04
Kruklanki 2 524  275  275  10.90  267  97.09
Miłki 3 108  308  308  9.91  292  94.81
Ryn 4 861  569  569  11.71  527  92.62
Wydminy 5 300  764  763  14.40  717  93.97
Powiat ogółem 46 687  7 881  7 878  16.87  7 589  96.33