A  A+ A+

Powiat olecki 

olecki
brak 8.70% 9.46% 10.22% 10.99% 11.75% 12.51% 13.27% 14.03% 14.80% 15.56%
danych 9.45% 10.21% 10.98% 11.74% 12.50% 13.26% 14.02% 14.79% 15.55% 16.32%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:27 540
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 883
Liczba ważnych kart:3 883
Frekwencja wyborcza:14.10%
Liczba głosów ważnych:3 759
% głosów ważnych:96.81%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  175  4.66
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  341  9.07
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  13  0.35
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  240  6.38
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 029  27.37
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  282  7.50
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  385  10.24
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  1 147  30.51
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  13  0.35
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  80  2.13
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  54  1.44
  Komitety razem 3 759  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Kowale Oleckie 4 217  367  367  8.70  351  95.64
Olecko 17 354  2 832  2 832  16.32  2 745  96.93
Świętajno 3 270  340  340  10.40  331  97.35
Wieliczki 2 699  344  344  12.75  332  96.51
Powiat ogółem 27 540  3 883  3 883  14.10  3 759  96.81