A  A+ A+

Powiat mrągowski 

mrągowski
brak 11.69% 12.50% 13.30% 14.11% 14.92% 15.73% 16.53% 17.34% 18.15% 18.95%
danych 12.49% 13.29% 14.10% 14.91% 15.72% 16.52% 17.33% 18.14% 18.94% 19.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 868
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 569
Liczba ważnych kart:6 568
Frekwencja wyborcza:16.07%
Liczba głosów ważnych:6 348
% głosów ważnych:96.65%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  204  3.21
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  657  10.35
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  26  0.41
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  552  8.70
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  2 089  32.91
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  121  1.91
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  766  12.07
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  1 697  26.73
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  22  0.35
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  140  2.21
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  74  1.17
  Komitety razem 6 348  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Mrągowo 17 742  3 507  3 506  19.76  3 418  97.49
Mikołajki 6 832  1 005  1 005  14.71  962  95.72
Mrągowo 6 253  731  731  11.69  712  97.40
Piecki 6 313  876  876  13.88  833  95.09
Sorkwity 3 728  450  450  12.07  423  94.00
Powiat ogółem 40 868  6 569  6 568  16.07  6 348  96.65