A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat mrągowski 

mrągowski
brak 0.10% 0.19% 0.27% 0.36% 0.44% 0.53% 0.61% 0.70% 0.78% 0.87%
danych 0.18% 0.26% 0.35% 0.43% 0.52% 0.60% 0.69% 0.77% 0.86% 0.95%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 868
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 569
Liczba ważnych kart:6 568
Frekwencja wyborcza:16.07%
Liczba głosów ważnych:6 348
% głosów ważnych:96.65%
Liczba głosów na listy komitetu:26
% 0.41%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Mrągowo 17 742  3 507  3 506  3 418  11  0.32
Mikołajki 6 832  1 005  1 005  962  0.10
Mrągowo 6 253  731  731  712  0.42
Piecki 6 313  876  876  833  0.84
Sorkwity 3 728  450  450  423  0.95
Ogółem 40 868  6 569  6 568  6 348  26  0.41
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RADZISZEWSKI Jarosław 7 26.92 0.11
ANDRUKIEWICZ Marta 4 15.38 0.06
CYBULKO Marek 1 3.85 0.02
RADZISZEWSKI Adrian 4 15.38 0.06
KALINOWSKI Adam 8 30.77 0.13
ŁOCHNICKA Katarzyna 0 0.00 0.00
RADZISZEWSKA Dorota 2 7.69 0.03