A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Województwo warmińsko-mazurskie

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:1 149 257
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:200 183
Liczba ważnych kart:200 140
Frekwencja wyborcza:17.42%
Liczba głosów ważnych:192 697
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listy komitetu według powiatów

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
bartoszycki 50 357  7 162  7 162  6 841  0.00
braniewski 34 821  5 617  5 617  5 358  0.00
działdowski 52 758  7 599  7 599  7 250  0.00
elbląski 46 107  5 863  5 862  5 632  0.00
ełcki 69 153  11 090  11 090  10 723  0.00
giżycki 46 687  7 881  7 878  7 589  0.00
iławski 73 809  11 811  11 808  11 222  0.00
kętrzyński 53 758  7 662  7 660  7 364  0.00
lidzbarski 34 313  5 252  5 252  5 029  0.00
mrągowski 40 868  6 569  6 568  6 348  0.00
nidzicki 26 809  3 709  3 709  3 580  0.00
nowomiejski 34 540  5 516  5 515  5 209  0.00
olecki 27 540  3 883  3 883  3 759  0.00
olsztyński 97 232  16 843  16 839  16 186  0.00
ostródzki 84 232  12 574  12 571  12 011  0.00
piski 46 146  7 804  7 804  7 513  0.00
szczycieński 56 791  9 447  9 445  9 004  0.00
gołdapski 22 075  2 814  2 814  2 723  0.00
węgorzewski 19 467  2 734  2 733  2 606  0.00
Elbląg 97 070  20 458  20 449  19 857  0.00
Olsztyn 134 724  37 895  37 882  36 893  0.00
Ogółem 1 149 257  200 183  200 140  192 697  0.00