A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat lidzbarski 

lidzbarski
brak 0.00% 0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 0.25% 0.30% 0.35% 0.40% 0.45%
danych 0.04% 0.09% 0.14% 0.19% 0.24% 0.29% 0.34% 0.39% 0.44% 0.5%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 313
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 252
Liczba ważnych kart:5 252
Frekwencja wyborcza:15.31%
Liczba głosów ważnych:5 029
% głosów ważnych:95.75%
Liczba głosów na listy komitetu:17
% 0.34%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lidzbark Warmiński 13 111  2 724  2 724  2 622  0.34
Kiwity 2 822  298  298  278  0.00
Lidzbark Warmiński 5 445  632  632  601  0.50
Lubomino 2 923  301  301  293  0.34
Orneta 10 012  1 297  1 297  1 235  0.32
Ogółem 34 313  5 252  5 252  5 029  17  0.34
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RADZISZEWSKI Jarosław 6 35.29 0.12
ANDRUKIEWICZ Marta 2 11.76 0.04
CYBULKO Marek 0 0.00 0.00
RADZISZEWSKI Adrian 0 0.00 0.00
KALINOWSKI Adam 3 17.65 0.06
ŁOCHNICKA Katarzyna 4 23.53 0.08
RADZISZEWSKA Dorota 2 11.76 0.04