A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat iławski 

iławski
brak 0.09% 0.15% 0.21% 0.27% 0.33% 0.40% 0.46% 0.52% 0.58% 0.64%
danych 0.14% 0.20% 0.26% 0.32% 0.39% 0.45% 0.51% 0.57% 0.63% 0.7%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:73 809
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 811
Liczba ważnych kart:11 808
Frekwencja wyborcza:16.00%
Liczba głosów ważnych:11 222
% głosów ważnych:95.04%
Liczba głosów na listy komitetu:40
% 0.36%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Iława 27 700  5 717  5 715  5 476  17  0.31
Lubawa 7 575  1 402  1 401  1 321  0.30
Iława 9 692  1 206  1 206  1 146  0.70
Kisielice 4 916  542  542  497  0.60
Lubawa 8 166  1 269  1 269  1 189  0.42
Susz 10 093  1 113  1 113  1 058  0.09
Zalewo 5 667  562  562  535  0.37
Ogółem 73 809  11 811  11 808  11 222  40  0.36
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RADZISZEWSKI Jarosław 8 20.00 0.07
ANDRUKIEWICZ Marta 6 15.00 0.05
CYBULKO Marek 2 5.00 0.02
RADZISZEWSKI Adrian 0 0.00 0.00
KALINOWSKI Adam 10 25.00 0.09
ŁOCHNICKA Katarzyna 3 7.50 0.03
RADZISZEWSKA Dorota 11 27.50 0.10