A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Miasto Iława

Iława
brak 0.09% 0.15% 0.21% 0.27% 0.33% 0.40% 0.46% 0.52% 0.58% 0.64%
danych 0.14% 0.20% 0.26% 0.32% 0.39% 0.45% 0.51% 0.57% 0.63% 0.7%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:27 700
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 717
Liczba ważnych kart:5 715
Frekwencja wyborcza:20.64%
Liczba głosów ważnych:5 476
% głosów ważnych:95.82%
Liczba głosów na listy komitetu:17
% 0.31%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RADZISZEWSKI Jarosław 2 11.76 0.04
ANDRUKIEWICZ Marta 3 17.65 0.05
CYBULKO Marek 1 5.88 0.02
RADZISZEWSKI Adrian 0 0.00 0.00
KALINOWSKI Adam 3 17.65 0.05
ŁOCHNICKA Katarzyna 1 5.88 0.02
RADZISZEWSKA Dorota 7 41.18 0.13