A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Miasto Zalewo

Zalewo
brak 0.09% 0.15% 0.21% 0.27% 0.33% 0.40% 0.46% 0.52% 0.58% 0.64%
danych 0.14% 0.20% 0.26% 0.32% 0.39% 0.45% 0.51% 0.57% 0.63% 0.7%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 667
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:562
Liczba ważnych kart:562
Frekwencja wyborcza:9.92%
Liczba głosów ważnych:535
% głosów ważnych:95.20%
Liczba głosów na listy komitetu:2
% 0.37%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RADZISZEWSKI Jarosław 0 0.00 0.00
ANDRUKIEWICZ Marta 1 50.00 0.19
CYBULKO Marek 0 0.00 0.00
RADZISZEWSKI Adrian 0 0.00 0.00
KALINOWSKI Adam 0 0.00 0.00
ŁOCHNICKA Katarzyna 1 50.00 0.19
RADZISZEWSKA Dorota 0 0.00 0.00