A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Miasto Kisielice

Kisielice
brak 0.09% 0.15% 0.21% 0.27% 0.33% 0.40% 0.46% 0.52% 0.58% 0.64%
danych 0.14% 0.20% 0.26% 0.32% 0.39% 0.45% 0.51% 0.57% 0.63% 0.7%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 916
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:542
Liczba ważnych kart:542
Frekwencja wyborcza:11.03%
Liczba głosów ważnych:497
% głosów ważnych:91.70%
Liczba głosów na listy komitetu:3
% 0.60%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RADZISZEWSKI Jarosław 1 33.33 0.20
ANDRUKIEWICZ Marta 0 0.00 0.00
CYBULKO Marek 1 33.33 0.20
RADZISZEWSKI Adrian 0 0.00 0.00
KALINOWSKI Adam 1 33.33 0.20
ŁOCHNICKA Katarzyna 0 0.00 0.00
RADZISZEWSKA Dorota 0 0.00 0.00