A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat nowomiejski 

nowomiejski
brak 0.33% 0.41% 0.49% 0.56% 0.64% 0.72% 0.80% 0.88% 0.95% 1.03%
danych 0.40% 0.48% 0.55% 0.63% 0.71% 0.79% 0.87% 0.94% 1.02% 1.11%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 540
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 516
Liczba ważnych kart:5 515
Frekwencja wyborcza:15.97%
Liczba głosów ważnych:5 209
% głosów ważnych:94.45%
Liczba głosów na listy komitetu:31
% 0.60%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Nowe Miasto Lubawskie 8 717  1 694  1 694  1 608  0.56
Biskupiec 7 597  1 063  1 063  1 005  0.60
Grodziczno 4 929  812  812  773  0.39
Kurzętnik 6 990  982  981  920  0.33
Nowe Miasto Lubawskie 6 307  965  965  903  10  1.11
Ogółem 34 540  5 516  5 515  5 209  31  0.60
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RADZISZEWSKI Jarosław 6 19.35 0.12
ANDRUKIEWICZ Marta 3 9.68 0.06
CYBULKO Marek 2 6.45 0.04
RADZISZEWSKI Adrian 4 12.90 0.08
KALINOWSKI Adam 10 32.26 0.19
ŁOCHNICKA Katarzyna 3 9.68 0.06
RADZISZEWSKA Dorota 3 9.68 0.06