A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
augustowski 47 820  8 464  8 459  8 229  33  0.40
białostocki 116 248  25 729  25 723  25 062  102  0.41
bielski 48 226  9 822  9 815  9 581  21  0.22
grajewski 39 337  6 901  6 901  6 662  12  0.18
hajnowski 39 336  5 974  5 973  5 737  24  0.42
kolneński 31 766  5 472  5 472  5 280  20  0.38
łomżyński 41 522  7 189  7 186  6 961  24  0.34
moniecki 34 672  5 763  5 763  5 573  15  0.27
sejneński 17 185  2 657  2 657  2 578  0.31
siemiatycki 39 342  7 317  7 315  7 104  21  0.30
sokólski 58 273  10 913  10 911  10 567  31  0.29
suwalski 29 127  4 503  4 500  4 355  17  0.39
wysokomazowiecki 47 998  11 080  11 078  10 801  29  0.27
zambrowski 36 800  7 736  7 735  7 387  34  0.46
Białystok 228 876  66 327  66 297  64 832  310  0.48
Łomża 49 512  10 958  10 955  10 714  25  0.23
Suwałki 54 990  11 194  11 191  10 920  30  0.27
bartoszycki 50 357  7 162  7 162  6 841  34  0.50
braniewski 34 821  5 617  5 617  5 358  24  0.45
działdowski 52 758  7 599  7 599  7 250  37  0.51
elbląski 46 107  5 863  5 862  5 632  26  0.46
ełcki 69 153  11 090  11 090  10 723  42  0.39
giżycki 46 687  7 881  7 878  7 589  29  0.38
iławski 73 809  11 811  11 808  11 222  40  0.36
kętrzyński 53 758  7 662  7 660  7 364  30  0.41
lidzbarski 34 313  5 252  5 252  5 029  17  0.34
mrągowski 40 868  6 569  6 568  6 348  26  0.41
nidzicki 26 809  3 709  3 709  3 580  17  0.47
nowomiejski 34 540  5 516  5 515  5 209  31  0.60
olecki 27 540  3 883  3 883  3 759  13  0.35
olsztyński 97 232  16 843  16 839  16 186  83  0.51
ostródzki 84 232  12 574  12 571  12 011  62  0.52
piski 46 146  7 804  7 804  7 513  18  0.24
szczycieński 56 791  9 447  9 445  9 004  36  0.40
gołdapski 22 075  2 814  2 814  2 723  13  0.48
węgorzewski 19 467  2 734  2 733  2 606  10  0.38
Elbląg 97 070  20 458  20 449  19 857  69  0.35
Olsztyn 134 724  37 895  37 882  36 893  161  0.44
Ogółem 2 110 287  408 182  408 071  395 040  1 574  0.40
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RADZISZEWSKI Jarosław 415 26.37 0.11
ANDRUKIEWICZ Marta 292 18.55 0.07
CYBULKO Marek 134 8.51 0.03
RADZISZEWSKI Adrian 90 5.72 0.02
KALINOWSKI Adam 226 14.36 0.06
ŁOCHNICKA Katarzyna 157 9.97 0.04
RADZISZEWSKA Dorota 260 16.52 0.07

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
KARSKI Karol Adam Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  67 997 
KUDRYCKA Barbara Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  61 418