A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat sokólski 

sokólski
brak 0.00% 0.11% 0.23% 0.34% 0.45% 0.57% 0.68% 0.79% 0.90% 1.02%
danych 0.10% 0.22% 0.33% 0.44% 0.56% 0.67% 0.78% 0.89% 1.01% 1.13%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 273
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 913
Liczba ważnych kart:10 911
Frekwencja wyborcza:18.73%
Liczba głosów ważnych:10 567
% głosów ważnych:96.85%
Liczba głosów na listy komitetu:31
% 0.29%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dąbrowa Białostocka 10 212  2 076  2 075  2 016  0.25
Janów 3 568  578  578  561  0.00
Korycin 2 714  496  496  485  0.21
Krynki 2 778  589  589  570  0.53
Kuźnica 3 467  682  681  662  0.76
Nowy Dwór 2 416  419  419  401  1.00
Sidra 3 077  457  457  442  1.13
Sokółka 21 430  4 004  4 004  3 871  0.15
Suchowola 5 908  1 116  1 116  1 082  0.18
Szudziałowo 2 703  496  496  477  0.00
Ogółem 58 273  10 913  10 911  10 567  31  0.29
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RADZISZEWSKI Jarosław 10 32.26 0.09
ANDRUKIEWICZ Marta 8 25.81 0.08
CYBULKO Marek 2 6.45 0.02
RADZISZEWSKI Adrian 3 9.68 0.03
KALINOWSKI Adam 1 3.23 0.01
ŁOCHNICKA Katarzyna 2 6.45 0.02
RADZISZEWSKA Dorota 5 16.13 0.05