A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat augustowski 

augustowski
brak 0.00% 0.12% 0.23% 0.35% 0.47% 0.59% 0.70% 0.82% 0.94% 1.05%
danych 0.11% 0.22% 0.34% 0.46% 0.58% 0.69% 0.81% 0.93% 1.04% 1.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 820
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 464
Liczba ważnych kart:8 459
Frekwencja wyborcza:17.70%
Liczba głosów ważnych:8 229
% głosów ważnych:97.28%
Liczba głosów na listy komitetu:33
% 0.40%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Augustów 24 295  4 904  4 901  4 782  16  0.33
Augustów 5 427  883  881  858  0.47
Bargłów Kościelny 4 557  497  497  491  0.00
Lipsk 4 584  718  718  694  0.14
Nowinka 2 434  430  430  410  0.73
Płaska 2 182  348  348  341  1.17
Sztabin 4 341  684  684  653  0.77
Ogółem 47 820  8 464  8 459  8 229  33  0.40
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RADZISZEWSKI Jarosław 13 39.39 0.16
ANDRUKIEWICZ Marta 4 12.12 0.05
CYBULKO Marek 0 0.00 0.00
RADZISZEWSKI Adrian 3 9.09 0.04
KALINOWSKI Adam 3 9.09 0.04
ŁOCHNICKA Katarzyna 3 9.09 0.04
RADZISZEWSKA Dorota 7 21.21 0.09