A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Miasto Lipsk

Lipsk
brak 0.00% 0.12% 0.23% 0.35% 0.47% 0.59% 0.70% 0.82% 0.94% 1.05%
danych 0.11% 0.22% 0.34% 0.46% 0.58% 0.69% 0.81% 0.93% 1.04% 1.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 584
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:718
Liczba ważnych kart:718
Frekwencja wyborcza:15.66%
Liczba głosów ważnych:694
% głosów ważnych:96.66%
Liczba głosów na listy komitetu:1
% 0.14%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RADZISZEWSKI Jarosław 0 0.00 0.00
ANDRUKIEWICZ Marta 0 0.00 0.00
CYBULKO Marek 0 0.00 0.00
RADZISZEWSKI Adrian 0 0.00 0.00
KALINOWSKI Adam 1 100.00 0.14
ŁOCHNICKA Katarzyna 0 0.00 0.00
RADZISZEWSKA Dorota 0 0.00 0.00