A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat wysokomazowiecki 

wysokomazowiecki
brak 0.00% 0.07% 0.15% 0.22% 0.29% 0.37% 0.44% 0.51% 0.58% 0.66%
danych 0.06% 0.14% 0.21% 0.28% 0.36% 0.43% 0.50% 0.57% 0.65% 0.73%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 998
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 080
Liczba ważnych kart:11 078
Frekwencja wyborcza:23.08%
Liczba głosów ważnych:10 801
% głosów ważnych:97.50%
Liczba głosów na listy komitetu:29
% 0.27%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Wysokie Mazowieckie 7 728  2 249  2 249  2 191  0.37
Ciechanowiec 7 507  1 398  1 398  1 368  10  0.73
Czyżew 5 323  933  932  905  0.11
Klukowo 3 743  879  879  852  0.00
Kobylin-Borzymy 2 801  640  640  630  0.16
Kulesze Kościelne 2 601  712  712  688  0.15
Nowe Piekuty 3 255  866  866  830  0.12
Sokoły 4 856  1 218  1 218  1 201  0.25
Szepietowo 5 890  1 279  1 279  1 253  0.16
Wysokie Mazowieckie 4 294  906  905  883  0.23
Ogółem 47 998  11 080  11 078  10 801  29  0.27
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RADZISZEWSKI Jarosław 7 24.14 0.06
ANDRUKIEWICZ Marta 7 24.14 0.06
CYBULKO Marek 1 3.45 0.01
RADZISZEWSKI Adrian 6 20.69 0.06
KALINOWSKI Adam 4 13.79 0.04
ŁOCHNICKA Katarzyna 2 6.90 0.02
RADZISZEWSKA Dorota 2 6.90 0.02