A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat białostocki 

białostocki
brak 0.00% 0.13% 0.27% 0.40% 0.54% 0.67% 0.80% 0.94% 1.07% 1.21%
danych 0.12% 0.26% 0.39% 0.53% 0.66% 0.79% 0.93% 1.06% 1.20% 1.34%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:116 248
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:25 729
Liczba ważnych kart:25 723
Frekwencja wyborcza:22.13%
Liczba głosów ważnych:25 062
% głosów ważnych:97.43%
Liczba głosów na listy komitetu:102
% 0.41%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Choroszcz 12 133  2 891  2 891  2 801  14  0.50
Czarna Białostocka 9 262  1 834  1 834  1 792  0.39
Dobrzyniewo Duże 6 880  1 219  1 219  1 191  0.42
Gródek 4 644  614  614  599  1.34
Juchnowiec Kościelny 11 830  2 983  2 983  2 899  0.31
Łapy 18 444  4 537  4 533  4 413  19  0.43
Michałowo 5 927  957  956  906  0.44
Poświętne 2 974  615  615  602  0.33
Supraśl 11 319  2 622  2 621  2 578  0.27
Suraż 1 639  462  462  448  0.45
Turośń Kościelna 4 662  1 320  1 320  1 295  0.46
Tykocin 5 289  1 206  1 206  1 177  0.34
Wasilków 11 573  2 731  2 731  2 671  0.34
Zabłudów 7 277  1 296  1 296  1 265  0.47
Zawady 2 395  442  442  425  0.00
Ogółem 116 248  25 729  25 723  25 062  102  0.41
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RADZISZEWSKI Jarosław 16 15.69 0.06
ANDRUKIEWICZ Marta 19 18.63 0.08
CYBULKO Marek 11 10.78 0.04
RADZISZEWSKI Adrian 5 4.90 0.02
KALINOWSKI Adam 19 18.63 0.08
ŁOCHNICKA Katarzyna 11 10.78 0.04
RADZISZEWSKA Dorota 21 20.59 0.08