A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat zambrowski 

zambrowski
brak 0.00% 0.08% 0.15% 0.23% 0.30% 0.38% 0.46% 0.53% 0.61% 0.68%
danych 0.07% 0.14% 0.22% 0.29% 0.37% 0.45% 0.52% 0.60% 0.67% 0.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:36 800
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 736
Liczba ważnych kart:7 735
Frekwencja wyborcza:21.02%
Liczba głosów ważnych:7 387
% głosów ważnych:95.50%
Liczba głosów na listy komitetu:34
% 0.46%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Zambrów 18 201  3 660  3 659  3 560  14  0.39
Kołaki Kościelne 1 961  557  557  543  0.00
Rutki 4 877  1 033  1 033  918  0.76
Szumowo 3 977  894  894  872  0.69
Zambrów 7 784  1 592  1 592  1 494  0.47
Ogółem 36 800  7 736  7 735  7 387  34  0.46
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RADZISZEWSKI Jarosław 10 29.41 0.14
ANDRUKIEWICZ Marta 3 8.82 0.04
CYBULKO Marek 0 0.00 0.00
RADZISZEWSKI Adrian 1 2.94 0.01
KALINOWSKI Adam 6 17.65 0.08
ŁOCHNICKA Katarzyna 7 20.59 0.09
RADZISZEWSKA Dorota 7 20.59 0.09