A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat kolneński 

kolneński
brak 0.00% 0.08% 0.17% 0.25% 0.34% 0.42% 0.50% 0.59% 0.67% 0.76%
danych 0.07% 0.16% 0.24% 0.33% 0.41% 0.49% 0.58% 0.66% 0.75% 0.84%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:31 766
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 472
Liczba ważnych kart:5 472
Frekwencja wyborcza:17.23%
Liczba głosów ważnych:5 280
% głosów ważnych:96.49%
Liczba głosów na listy komitetu:20
% 0.38%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kolno 8 704  1 625  1 625  1 553  0.19
Grabowo 2 932  512  512  496  0.00
Kolno 6 891  1 146  1 146  1 118  0.54
Mały Płock 4 072  621  621  597  0.84
Stawiski 5 186  829  829  796  0.50
Turośl 3 981  739  739  720  0.28
Ogółem 31 766  5 472  5 472  5 280  20  0.38
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RADZISZEWSKI Jarosław 1 5.00 0.02
ANDRUKIEWICZ Marta 2 10.00 0.04
CYBULKO Marek 2 10.00 0.04
RADZISZEWSKI Adrian 0 0.00 0.00
KALINOWSKI Adam 5 25.00 0.09
ŁOCHNICKA Katarzyna 1 5.00 0.02
RADZISZEWSKA Dorota 9 45.00 0.17