A  A+ A+

Powiat łódzki wschodni liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30 

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
71 71 55 152 10 042 18.21
łódzki wschodni
brak 15.96% 16.70% 17.44% 18.18% 18.92% 19.66% 20.40% 21.14% 21.88% 22.62%
danych 16.69% 17.43% 18.17% 18.91% 19.65% 20.39% 21.13% 21.87% 22.61% 23.36%