A  A+ A+

Powiat brzeski liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30 

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
69 69 73 021 13 718 18.79
brzeski
brak 14.59% 15.17% 15.75% 16.33% 16.91% 17.49% 18.07% 18.65% 19.23% 19.81%
danych 15.16% 15.74% 16.32% 16.90% 17.48% 18.06% 18.64% 19.22% 19.80% 20.39%