A  A+ A+

Powiat wielicki liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30 

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
81 81 91 109 16 845 18.49
wielicki
brak 15.73% 16.10% 16.48% 16.85% 17.23% 17.60% 17.97% 18.35% 18.72% 19.10%
danych 16.09% 16.47% 16.84% 17.22% 17.59% 17.96% 18.34% 18.71% 19.09% 19.47%