A  A+ A+

Powiat oleski liczba kart wydanych wyborcom do godziny 12:00 

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
57 57 53 900 2 392 4.44
oleski
brak 3.11% 3.29% 3.46% 3.64% 3.81% 3.99% 4.16% 4.34% 4.51% 4.69%
danych 3.28% 3.45% 3.63% 3.80% 3.98% 4.15% 4.33% 4.50% 4.68% 4.86%