A  A+ A+

Powiat bieszczadzki liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30 

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
29 29 18 011 2 508 13.92
bieszczadzki
brak 13.45% 13.80% 14.14% 14.49% 14.83% 15.18% 15.53% 15.87% 16.22% 16.56%
danych 13.79% 14.13% 14.48% 14.82% 15.17% 15.52% 15.86% 16.21% 16.55% 16.91%