A  A+ A+

Powiat dębicki liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30 

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
104 104 107 169 18 544 17.30
dębicki
brak 13.71% 14.18% 14.64% 15.11% 15.57% 16.04% 16.51% 16.97% 17.44% 17.90%
danych 14.17% 14.63% 15.10% 15.56% 16.03% 16.50% 16.96% 17.43% 17.89% 18.37%