A  A+ A+

Powiat łańcucki liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30 

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
54 54 63 185 12 165 19.25
łańcucki
brak 15.85% 16.44% 17.02% 17.61% 18.20% 18.79% 19.37% 19.96% 20.55% 21.13%
danych 16.43% 17.01% 17.60% 18.19% 18.78% 19.36% 19.95% 20.54% 21.12% 21.72%