A  A+ A+

Powiat przeworski liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30 

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
71 71 63 740 10 212 16.02
przeworski
brak 13.26% 13.79% 14.32% 14.85% 15.38% 15.91% 16.43% 16.96% 17.49% 18.02%
danych 13.78% 14.31% 14.84% 15.37% 15.90% 16.42% 16.95% 17.48% 18.01% 18.55%