A  A+ A+

Powiat bielski liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30 

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
88 88 126 743 26 112 20.60
bielski
brak 17.64% 18.16% 18.67% 19.19% 19.70% 20.22% 20.74% 21.25% 21.77% 22.28%
danych 18.15% 18.66% 19.18% 19.69% 20.21% 20.73% 21.24% 21.76% 22.27% 22.8%