A  A+ A+

Powiat cieszyński liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30 

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
116 116 138 777 26 532 19.12
cieszyński
brak 16.65% 17.21% 17.78% 18.34% 18.90% 19.47% 20.03% 20.59% 21.15% 21.72%
danych 17.20% 17.77% 18.33% 18.89% 19.46% 20.02% 20.58% 21.14% 21.71% 22.28%