A  A+ A+

Powiat mikołowski liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30 

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
66 66 74 994 13 917 18.56
mikołowski
brak 16.70% 17.04% 17.37% 17.71% 18.04% 18.38% 18.71% 19.05% 19.38% 19.72%
danych 17.03% 17.36% 17.70% 18.03% 18.37% 18.70% 19.04% 19.37% 19.71% 20.05%