A  A+ A+

Powiat tarnogórski liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30 

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
84 84 110 124 17 892 16.25
tarnogórski
brak 13.66% 14.05% 14.44% 14.83% 15.22% 15.61% 16.00% 16.39% 16.78% 17.17%
danych 14.04% 14.43% 14.82% 15.21% 15.60% 15.99% 16.38% 16.77% 17.16% 17.56%