A  A+ A+

Powiat ostrowski liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30 

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
105 105 128 992 19 749 15.31
ostrowski
brak 10.73% 11.38% 12.02% 12.67% 13.31% 13.96% 14.61% 15.25% 15.90% 16.54%
danych 11.37% 12.01% 12.66% 13.30% 13.95% 14.60% 15.24% 15.89% 16.53% 17.19%