A  A+ A+

Powiat rawicki liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30 

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
41 41 47 376 5 354 11.30
rawicki
brak 9.80% 10.08% 10.36% 10.64% 10.92% 11.20% 11.48% 11.76% 12.04% 12.32%
danych 10.07% 10.35% 10.63% 10.91% 11.19% 11.47% 11.75% 12.03% 12.31% 12.6%