A  A+ A+

Powiat wągrowiecki liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30 

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
44 44 54 166 7 318 13.51
wągrowiecki
brak 10.30% 10.86% 11.41% 11.97% 12.52% 13.08% 13.63% 14.19% 14.74% 15.30%
danych 10.85% 11.40% 11.96% 12.51% 13.07% 13.62% 14.18% 14.73% 15.29% 15.85%