A  A+ A+

Powiat policki liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30 

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
42 42 55 994 9 544 17.04
policki
brak 15.97% 16.29% 16.61% 16.92% 17.24% 17.56% 17.88% 18.20% 18.51% 18.83%
danych 16.28% 16.60% 16.91% 17.23% 17.55% 17.87% 18.19% 18.50% 18.82% 19.15%